PRANEŠIMAS APIE VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ

Sveiki!

Džiugiai pranešame, kad 2017-02-19 d., sekmadienį, 16 val. yra šaukiamas visuotinis asociacijos CISV Lietuva narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: „ HURACAN COFFEE“ parduotuvė – kavinė, VCUP, Konstitucijos pr. 16, Vilnius, 1 aukštas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. CISV Lietuva 2016 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  2. CISV Lietuva 2016 m. metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas;
  3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas;
  4. 2017 metų programų pristatymas;
  5. Revizijos komisijos narių rinkimai;
  6. CISV nario mokesčio dydžio, bei mokėjimo tvarkos tvirtinimas;
  7. Kiti klausimai.

Narių susirinkimui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017-02-19, sekmadienį, 16:30 val. Susirinkimo vieta:  „ HURACAN COFFEE “ parduotuvė – kavinė, VCUP, Konstitucijos pr. 16, Vilnius.

Iki susitikimo!

Pagarbiai

Justė Paulina Kubertavičiūtė / CISV Lietuva prezidentė