PRANEŠIMAS APIE VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/gintaras/domains/cisv.lt/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/gintaras/domains/cisv.lt/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/gintaras/domains/cisv.lt/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/gintaras/domains/cisv.lt/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/gintaras/domains/cisv.lt/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/gintaras/domains/cisv.lt/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/gintaras/domains/cisv.lt/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/gintaras/domains/cisv.lt/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Sveiki!

Džiugiai pranešame, kad 2022-06-28 d., antradienį, 19 val. yra šaukiamas visuotinis asociacijos CISV Lietuva narių* susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 20 aukštas, Vilnius.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. CISV Lietuva 2021 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  2. CISV Lietuva 2021 m. metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas;
  3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas;
  4. CISV Lietuva Tarybos rinkimai;
  5. CISV Lietuva Prezidento ir Viceprezidento rinkimai;
  6. Revizijos komisijos narių rinkimai;
  7. Kiti klausimai.

Narių susirinkimui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2022-06-28 d., antradienį, 19:30 val. Susirinkimo vieta: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 20 aukštas, Vilnius.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir kelti savo kandidatūras į valdymo organus. Prašome visų norinčių tapti naujos Tarybos nariais** iki 2022-06-26 d. imtinai, atsiųsti savo kandidatūras el. pašto adresu: stovyklos@cisv.lt, kurias įtrauksime į darbotvarkę.

Pagarbiai.

Justė Paulina Kubertavičiūtė

CISV Lietuva Prezidentė

*4.1. CISV LIetuva narys yra ne jaunesnis nei 14 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvoje gyvenantis užsienietis – sumokėjęs nario mokestį už narystės laikotarpį nuo 2021.09.01 iki 2022.08.31 d. Už nepilnamečius iki 14 metų sandorius jų vardu sudaro tėvai arba globėjai pagal civilinio kodekso 2.7 straipsnį.

**5.20.  Tarybos nariu gali būti pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, CISV Lietuva narys ir dalyvavęs CISV apmokymuose, arba aktyviai dalyvavęs CISV Lietuva veikloje ne mažiau nei metus, arba dalyvavęs tarptautinėje CISV programoje ne trumpesnėje nei 2 savaitės.
5.15.  Tarybą sudaro ne mažiau nei penki ir ne daugiau kaip 11 narių, tai yra Prezidentas, Viceprezidentas ir kiti susirinkimo metu išrinkti nariai.

Jei kyla klausimų, rašykite stovyklos@cisv.lt arba skambinkite +370 684 90599