PRANEŠIMAS APIE VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ

Sveiki!

Džiugiai pranešame, kad 2019-03-03 d., sekmadienį, 16 val. yra šaukiamas visuotinis asociacijos CISV Lietuva narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: J. Galvydžio g. 3, Vilnius, 1 aukštas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. CISV Lietuva 2018 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  2. CISV Lietuva 2018 m. metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas;
  3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas;
  4. CISV Lietuva Tarybos rinkimai;
  5. CISV Lietuva Prezidento rinkimai;
  6. Revizijos komisijos narių rinkimai;
  7. 2019 metų programų pristatymas;
  8. Kiti klausimai.

Narių susirinkimui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2019-03-03 d., sekmadienį, 16:30 val. Susirinkimo vieta: J. Galvydžio g. 3, Vilnius, 1 aukštas.

Tuo pačiu, kaip ir kasmet, nuoširdžiausiai prašome skirti mums 2 procentus pajamų mokesčio. CISV Lietuva yra savanoriška organizacija, tad Jūsų parama mums yra labai reikalinga. Surinktos lėšos bus skiriamos tarptautinių ir vietinių stovyklų, bei mokymų organizavimui. Jūsų patogumui pateikiame reikiamą informaciją deklaracijos formos FR0512 pildymui:

  • Gavėjo tipas – 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 300546372 CISV LIETUVA

Iš anksto dėkojame ir iki susitikimo!

Pagarbiai

Justė Paulina Kubertavičiūtė

CISV Lietuva prezidentė

SVARBU: CISV LIetuva narys yra ne jaunesnis nei 14 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvoje gyvenantis užsienietis – sumokėjęs nario mokestį už narystės laikotarpį nuo 2018.09.01 iki 2019.08.31 d. Už nepilnamečius iki 14 metų sandorius jų vardu sudaro tėvai arba globėjai pagal civilinio kodekso 2.7 straipsnį.

Jei kyla klausimų, rašykite stovyklos@cisv.lt arba skambinkite +370 684 90599

Rašykite mūsų Facebook puslapyje CISV Lietuva ir atsakymą gausite greičiausiai.