PRANEŠIMAS APIE VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ

Sveiki!
 
Džiugiai pranešame, kad 2018-02-25 d., sekmadienį, 16 val. yra šaukiamas visuotinis asociacijos CISV Lietuva narių susirinkimas.
Susirinkimo vieta: PC OZAS, Ozo g. 18, Vilnius, 3 aukštas (tarp Charlie Pizza ir Sporto klubo).
 
Susirinkimo darbotvarkė:
1) CISV Lietuva 2017 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
2) CISV Lietuva 2017 m. metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas;
3) Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas;
4) 2018 metų programų pristatymas;
5) Revizijos komisijos narių rinkimai;
6) Kiti klausimai.
 
Narių susirinkimui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2018-02-25, sekmadienį, 16:30 val. Susirinkimo vieta: PC OZAS, Ozo g. 18, Vilnius, 3 aukštas (tarp Charlie Pizza ir Sporto klubo).
 
Pagarbiai
 
Justė Paulina Kubertavičiūtė
CISV Lietuva prezidentė
 
PASTABA: už nepilnamečius iki 14 metų sandorius jų vardu sudaro tėvai arba globėjai pagal civilinio kodekso 2.7 straipsnį.
 
Jei kyla klausimų, rašykite info@cisv.lt arba skambinkite +370 684 90599
Rašykite mūsų Facebook puslapyje CISV Lietuva ir atsakymą gausite greičiausiai.